UO-Technologia | Badania mikrobiologiczne
1520
page-template-default,page,page-id-1520,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Badania mikrobiologiczne

Badania mikrobiologiczne są niezbędnym narzędziem do oceny bezpieczeństwa żywności. Wykonujemy badania mikrobiologiczne na każdym etapie produkcji i obrotu żywnością, wykonywane wyłącznie metodami znormalizowanymi:

  • badania żywności (metody ilościowe i jakościowe)
  • badania środowiska produkcji (wymazy z powierzchni urządzeń produkcyjnych)
  • badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)
  • badania wymazów z tusz zwierząt rzeźnych (zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, z późn. Zmianami).

Oferujemy Państwu profesjonalny pobór próbek:

  • wody (według Polskiej Normy PN-EN ISO 19458:2007)
  • wymazów z tusz zwierząt rzeźnych (według Polskiej Normy PN-EN ISO 17604:2015-10)
  • wymazów z powierzchni produkcyjnych i dłoni pracowników (PN-ISO 18593:2005).

Posiadamy zatwierdzenie: Głównego Lekarza Weterynarii do badań mikrobiologicznych żywności i wymazów z powierzchni produkcyjnych.
Posiadamy zatwierdzenie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu do badań mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.