UO-Technologia | Badania fizykochemiczne
1516
page-template-default,page,page-id-1516,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Badania fizykochemiczne

Badania fizykochemiczne pozwalające określić skład ilościowy danego produktu tj. zawartości poszczególnych składników i ich wartości odżywczej czy obecności zanieczyszczeń (azotany, azotyny).
Ponadto oznaczamy między innymi: wartość energetyczną, zawartość tłuszczu, w tym kwasów tłuszczowych, zawartość węglowodanów, cukrów, białka, wody (suchej masy), popiołu ogólnego i soli, błonnika i składników mineralnych co jest niezbędne do określenia wartości odżywczej przekazywanej konsumentowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.
Dopuszczalne zawartości azotanów w badanej żywności, które zostały określone w wyżej wymienionym Rozporządzeniu, oznaczane są w Laboratorium metodą spektrofotometryczną z redukcją na kolumnie kadmowej.
Poza tymi badaniami w Laboratorium oznaczyć można również: kwasowość ogólną, kwasowość miareczkową z przeliczeniem na poszczególne kwasy, pH, ekstrakt ogólny, ekstrakt bezcukrowy oraz zawartość sacharozy.