UO-Technologia | Badanie trudnych pestycydów-Ethephon
Wychodząc naprzeciw wymaganiom rosnącego zapotrzebowania na bezpieczną i wysokiej, jakości żywność Laboratorium UO – Technologia zapewnia szeroki wachlarz usług w tym właśnie zakresie. Laboratorium UO - Technologia Sp. z o.o. wykonuje analizy fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne artykułów spożywczych, surowców do produkcji żywności, suplementów oraz wody pitnej.
Pestycydy, owoce, warzywa, Ethephon, etefon, badania, Laboratorium, techniki oznaczania, pozostałości środków ochrony roślin, badania oprysków, badania owoców i warzyw, toksyczność ,
1235
post-template-default,single,single-post,postid-1235,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Badanie trudnych pestycydów-Ethephon

Badanie trudnych pestycydów-Ethephon

Opublikowane przez B0st0n w Uncategorized

Cała populacja ludzka narażona jest na przewlekłe zatrucia pestycydami. Powszechne użycie środków ochrony roślin prowadzi do ich akumulowania się w żywności, glebie, wodzie i powietrzu. Zgromadzone w organizmie pestycydy wykazują działanie teratogenne, mutagenne i neurotoksyczne. Mogą zapoczątkowywać lub nasilać stany rakotwórcze oraz zaburzać regulacje hormonalną i enzymatyczną.

Pestycydy to naturalne lub syntetyczne środki ochrony roślin stosowane głównie w rolnictwie do zwalczania szkodliwych i niepożądanych organizmów. Wykorzystywane w gospodarce rolnej skutkują znacznym wzrostem upraw. Uprawy w dużej mierze zależne są od warunków atmosferycznych. Podczas chłodnych i deszczowych dni dojrzewanie płodów rolnych jest nie tylko opóźnione, ale także narażone na choroby. Dlatego też przyspieszenie dojrzewania owoców i warzyw pozwala uzyskać wysokie plony. Jednym z powszechnie stosowanych pestycydów w rolnictwie i ogrodnictwie jest Etefon. Należy on do redatantów regulujących wzrost roślin. Etefon jest trwały w środowisku kwaśnym, dlatego też w tkance roślinnej ulega rozkładowi. Dzięki wydzielanemu etylenowi przyspiesza i wyrównuje dojrzewanie owocow i warzyw. Używany jako oprysk na zielonej papryce powoduje jej szybsze wybarwienie do koloru czerwonego, który jest pożądany ze względu na jego wyższą cenę rynkową. Ponadto, stosuje się go w celu przyspieszenia procesu dojrzewania m.in. pomidorów, jabłek, wiśni, śliwek i ananasów.

Pomimo wysokiej toksyczności Etefonu, rolnicy często nie przestrzegają okresów karencji i prewencji, dlatego też istotne jest ciągłe jego kontrolowanie w żywności. Na terenie UE najwyższy dopuszczalny poziom pestycydów (NDP) w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego reguluje Rozporządzenie nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady. określony w nim NDP dla Etefonu w owocach i warzywach waha się w przedziale od 0,05 do 3 mg/kg w zależności od ich rodzaju.

Jednym z najpopularniejszych sposobów przygotowania prób do badania pestycydów w owocach i warzywach jest metoda QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, safe) pozwalająca na analizy typu multi (duża ilość związków w jednej metodzie analitycznej). Niektóre substancje tj. Etefon, ze względu na swoją budowę lub właściwości chemiczne nie mogą być oznaczone przy zastosowaniu tego typu analiz. Wymagają one odrębnego postępowania analitycznego, które jest bardziej pracochłonne i czasochłonne. W przypadku bardzo polarnego Etefonu pojawiają się dodatkowe problemy związane z efektem matrycowym, przez co dobranie prawidłowej metody wymaga dużej ilości eksperymentów.

UO-Technologia Sp. z o.o opracowało własną procedurę badawczą ilościowego oznaczania Etefonu techniką LC/MS/MS. Metoda oznaczania Etefonu jest szybka, prosta i przede wszystkim innowacyjna.

aut. Agnieszka Borowiec

20 Sie 2015