UO-Technologia | Bezpieczeństwo żywności w Unii Europejskiej
Wychodząc naprzeciw wymaganiom rosnącego zapotrzebowania na bezpieczną i wysokiej, jakości żywność Laboratorium UO – Technologia zapewnia szeroki wachlarz usług w tym właśnie zakresie. Laboratorium UO - Technologia Sp. z o.o. wykonuje analizy fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne artykułów spożywczych, surowców do produkcji żywności, suplementów oraz wody pitnej
Pestycydy, owoce, warzywa, Ethephon, etefon, badania, Laboratorium, techniki oznaczania, pozostałości środków ochrony roślin, badania oprysków, badania owoców i warzyw, toksyczność , jabłka, badanie jabłek
892
post-template-default,single,single-post,postid-892,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Bezpieczeństwo żywności w Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo żywności w Unii Europejskiej

Opublikowane przez B0st0n w Uncategorized

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności stały się głównym powodem w ustanowieniu ustawodawstwa w tym zakresie.  Bezpieczeństwo żywności jest priorytetem w obszarze ochrony zdowia publicznego. Konsumenci spożywając każdy produkt muszą mieć pewność, że nie spowoduje on szkodliwych skutków dla ich zdrowia. W celu zminimalizowania ryzyka dla zdrowia konsumentów w całej Unii Europejskiej wprowadzono kontrole mające na celu monitorowanie mikrobiologicznych a także chemicznych zagrożeń. Strategia żywności  UE zawiera trzy elementy: legislację, doradztwo naukowe oraz egzekwowanie i kontrolę.

Organizacją odpowiedzialną za wspieranie działań poprawiających bezpieczeństwa żywnościowego jest Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która wspiera  podnoszenie stanu bezpieczeństwa. Obie organizacje działają w oparciu o Kodeks Żywnościowy, który reguluje zarówno obszar produkcji pierwotnej, nadzór sanitarny jak i ochronę  zdrowia oraz interesów konsumentów. Podstawę prawną dla Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) w Zakresie Żywności i Środków Żywienia stanowi Rozporządzenie Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 stycznia 2002 r ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego. RASFF pełni rolę zapobiegającą skutkom zdrowotnym występującym z powodu spożycia żywności niewłaściwego pochodzenia. W przypadku pojawienia się zagrożenia ze strony produktu następuje powiadomienie alarmowe, co w efekcie skutkuje wycofanie go z sieci handlowej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności wprowadzony został obowiązkowy monitring i urzędowa kontrola pozostałości pestycydów w żywności a także ograniczenie stosowania niektórych środków lub ich wycofywanie. Badania kontrolne prowadzone są na zgodność pestycydów z NDP określonymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 299/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie nr 396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęceo oraz na ich powierzchni, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. NDP (MRL) jest to prawnie dopuszczalny poziom stężenia pozostałości pestycydu w żywności, paszy lub na ich powierzchni. Wszystkie pestycydy nie uwzględnione w rozporządzeniu mają z góry przyjęty NDP równy 0,01 mg/kg produktu.

aut. Agnieszka Borowiec

29 maja 2015