UO-Technologia | PROJEKTY UE
34
page-template-default,page,page-id-34,page-child,parent-pageid-14,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded

PROJEKTY UE

Utworzenie klastra Warzywno- Owocowego

 

Obecnie w jego skład wchodzą: UO-Technologia Sp. z o.o. (koordynator klastra), PHU Jeznach Sp. J., Jabłuszko Sp. z o.o., Rajpol Sp. z o.o., Arista Lifescience Polska Sp. z o.o., Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Zgodnie z klasyfikacją OECD Klaster działa w sektorze średnio zaawansowanych technologii w branży chemicznej z wykluczeniem środków farmaceutycznych. Klaster wspiera regionalnych oraz ponadlokalnych producentów rolnych. Z wyników prac badawczo – rozwojowych korzystać będą producenci rolni, którzy eksportują swoje produkty do Federacji oraz do krajów zachodnich. W ramach projektu podjęte zostały działania zmierzające do:

  • przygotowania wspólnego produktu (dolistnego środka ochrony roślin zawierającego jod) i wprowadzeniu go na rynek,
  • zakupu środków trwałych (aparatury badawczej) na potrzeby badawcze klastra,
  • budowie infrastruktury badawczo – rozwojowej na potrzeby działalności klastra,
  • przeprowadzeniu badań wykorzystywanych przez członków klastra (m.in. optymalizacja stosowania środków ochrony roślin),
  • opracowania planu i strategii rozwoju klastra,
  • organizowaniu konferencji, seminariów, spotkań mających na celu promocję klastra oraz branży warzywno – owocowej,
  • wymianie wiedzy oraz technologii pomiędzy członkami klastra.

W ramach tego powiązania kooperacyjnego przedsiębiorcy wraz z jednostką naukową prowadzą prace badawczo ? rozwojowe z zakresu opracowywania innowacyjnych preparatów ochrony roślin oraz optymalizacji ich stosowania z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik badawczych oraz wdrożą usługę analizy środków ochrony roślin.

W ramach projektu powstał nowy budynek w dogodnej dla członków klastra lokalizacji. W nowo powstałym budynku zlokalizowane są wszystkie środki trwałe (aparatura naukowo badawcza), które służą uczestnikom tworzonego powiązania kooperacyjnego do podejmowania wspólnych projektów badawczych oraz świadczenia usługi analizy środków ochrony roślin. Opracowany został również przez zewnętrzną firmę doradczą plan i strategia rozwoju Klastra Warzywno – Owocowego Województwa Mazowieckiego. Klaster Warzywno – Owocowy ściśle współpracuje z okolicznymi rolnikami-sadownikami (dzięki korzystnemu położeniu w zagłębiu sadowniczym).