UO-Technologia | Oznaczanie pestycydów w żywności
Wychodząc naprzeciw wymaganiom rosnącego zapotrzebowania na bezpieczną i wysokiej, jakości żywność Laboratorium UO – Technologia zapewnia szeroki wachlarz usług w tym właśnie zakresie. Laboratorium UO - Technologia Sp. z o.o. wykonuje analizy fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne artykułów spożywczych, surowców do produkcji żywności, suplementów oraz wody pitnej.
Pestycydy, owoce, warzywa, Ethephon, etefon, badania, Laboratorium, techniki oznaczania, pozostałości środków ochrony roślin, badania oprysków, badania owoców i warzyw, toksyczność , jabłka, badanie jabłek
1213
post-template-default,single,single-post,postid-1213,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Oznaczanie pestycydów w żywności

Oznaczanie pestycydów w żywności

Opublikowane przez B0st0n w Uncategorized

Set of different fresh tasty vegetables isolated on white

Jedną z najbardziej popularnych metod przygotowanie prób do oznaczeń pestycydów w żywności jest metoda QuECHERS. Nazwa QuECHERS pochodzi od pierwszych liter wyrazów: Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged,  Safe. Jak sama nazwa wskazuje metoda ta jest szybka, prosta, tania, efektywna, odporna i bezpieczna. Metoda  QuECHERS opracowana została przez Anastassiades’a oraz Lehotay’a w 2003 roku w celu przygotowania prób owoców i warzyw do oznaczania śladowych ilości pozostałości pestycydów.  Polega ona na ekstrakcji pożądanych związków acetonitrylem, a następnie oczyszczeniu ekstraktu za pomocą dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej (dSPE). Przygotowanie prób do analizy pestycydów charakteryzuje się niewielkim zużyciem odczynników oraz szkła laboratoryjnego co skutkuje tym, iż metoda ta jest szybka i prosta do wykonania. QuECHERS jako metoda bardzo elastyczna, stwarza ogromne możliwości modyfikacji pod kątem badanych matryc oraz związków. Początkowo dedykowana oznaczeniom pestycydów w owocach i warzywach, w chwili obecnej po wprowadzeniu pewnych modyfikacji znalazła zastosowanie w oznaczeniu nowych związków (np. mykotoksyn) i nowych matryc (np. mięsa drobiowego).

Metoda QuECHERS obecnie jest jedną z najpopularniejszych technik przygotowania prób artykułów żywnościowych do oznaczania pozostałości pestycydów. Została zatwierdzona jako oficjalna metoda badań według Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i od grudnia 2008 roku metodyka QuECHERS funkcjonuje w zbiorze Polskich Norm jako PN-EN 15662:2008.

W Laboratorium UO-Technologia również wykorzystuje się tą nowoczesną metodę przygotowania prób do oznaczeń pozostałości pestycydów. Dzięki zastosowaniu metody QuECHERS oraz wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury badawczej LC/MS/MS oraz GC/MS/MS, Laboratorium jest w stanie oznaczyć pozostałości wielu pestycydów w jednym procesie analitycznym na badzo niskim poziomie detekcji.

aut. Beata Borkowska

18 Sie 2015