UO-Technologia | Polityka prywatności
1571
page-template-default,page,page-id-1571,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne i wstępne
1. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o Użytkownikach strony internetowej uo-technologia.pl.

2. Hamilton UO-Technologia Sp. z o.o. zapewnia, że nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym ze strony internetowej ochrony ich prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 119 z 4.5.2016 r.) – dalej: „RODO”; w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 171 poz. 1800 z zm.)

3. Administratorem danych zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO jest Hamilton UO-Technologia Sp. z o.o., Słomczyn 80, 05-600 Grójec, NIP 525 249 46 71, laboratorium@uotechnologia.pl.

4. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

5. UO-Technologia Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

6. Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób ze strony internetowej akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Uprawnienia osoby, której dane osobowe są przetwarzane
7. Korzystającemu ze strony internetowej przysługuje:
• prawo do informacji,
• prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych.

8. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi na nas w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zbieranie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej
9. Gromadzimy tylko te dane, które do naszego serwera przekazuje Pani/Pana przeglądarka internetowa. Podczas przeglądania naszej strony internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO):
• Adres IP,
• Data i godzina zapytania,
• Różnica strefy czasowej od czasu Greenwich (GMT),
• Treść zapytania (konkretna strona),
• Status dostępu / kod statusu http,
• Każdorazowo przesłana ilość danych,
• Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie,
• Przeglądarka- System operacyjny i jego interfejs,
• Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

10. Oprócz wyżej wymienionych danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym przypisanym do używanej przeglądarki internetowej i poprzez które do miejsca, które ustawia plik cookie, napływają określone informacje. Pliki cookie nie uruchamiają żadnych programów, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu ani nie przenoszą wirusów do komputera. Służą one do tego, aby oferta internetowa była skuteczniejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości Użytkownika ani nie przetwarzają danych osobowych.

11. Strona internetowa stosuje pliki cookies w celu:
• świadczenia usług,
• dostosowania zawartości strony do urządzenia końcowego Użytkownika, zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika i optymalizacji korzystania ze Strony,
• poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania ze Strony,
• uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność Strony,
• umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności Strony (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na „żądanie” Użytkownika),
• reklamowym i marketingowym, aby dostosować do preferencji Użytkownika treści reklam oraz tekstów wyświetlanych na stronie uo-technologia.pl jak i poza nią.

12. Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
• Sesyjne pliki cookie (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika jedynie w czasie korzystania ze Strony, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia Strony lub wyłączenia wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki,
• Stałe pliki cookie – pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności (czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

13. Ustawienia dotyczące plików cookie są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Warto wiedzieć, że opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Każdy użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookie na swoje urządzenie. Informujemy, że może to wpłynąć na wygodę użytkowania stron, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookie. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookie, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

14. Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi firmy Google Inc. związanej z analizą Internetu („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Pani/Pana komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Panią/Pana z witryny. Generowane przez Cookie informacje o Pani/Pana wykorzystywaniu tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowości IP w tej witrynie Pani/Pana adres IP zostaje najpierw skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przekazany do serwera firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie prowadzącego tę witrynę Google wykorzysta te informacje do analizy Pani/Pana korzystania z tej witryny, aby zestawiać raporty o aktywnościach w tej witrynie i świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu dla prowadzącego witrynę. Przekazany przez Pani/Pana przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie zostanie powiązany z innymi danymi firmy Google. Można uniemożliwić zapisanie Cookies przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie będzie można ewentualnie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Ponadto można uniemożliwić rejestrację wytwarzanych przez cookie danych odnoszących się do korzystania przez Panią/Pana z witryny (włącznie z Pani/Pana adresem IP) oraz ich przetwarzanie przez firmę Google, pobierając i instalując dostępny pod poniższym linkiem plugin do przeglądarki. Bliższe informacje na ten temat znajdują się pod https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub pod https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych). Zwracamy uwagę, że w tej witrynie Google Analytics został poszerzony o kod, aby zapewnić anonimową rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Okres przechowywania
15. Ogólnie, nie będziemy przechowywać danych uzyskanych za pośrednictwem tego Serwisu www przez okres dłuższy, niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których zostały one zgromadzone, lub tak długo, jak nakazuje to prawo.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu
16. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy
17. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.

Formularz kontaktowy

18. W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, podane przez Pani/Pana dane (Pani/Pana adres e-mail, ewentualnie nazwisko i numer telefonu) będą przez nas przechowywane, aby odpowiedzieć na zadane pytania. Pozyskane w związku z tym dane są usuwane, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymagania dotyczące przechowywania.

19. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Więcej informacji można znaleźć w zakładce OBSŁUGA KLIENTA.

Przetwarzanie danych związanych z rekrutacją
20. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych można znaleźć w zakładce O NAS/KARIERA.

Przetwarzanie danych związanych ze świadczeniem usług

21. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych związanych ze świadczeniem usług można znaleźć w zakładce OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.

Zmiany w treści niniejszej „Polityki prywatności”
22. Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności, w przyszłości będą publikowane na tej stronie oraz, a w przypadkach, w których będzie to właściwe, będziemy informować Panią/Pana o tym drogą e-mailową.