UO-Technologia | Analizy mikrobiologiczne
36
page-template-default,page,page-id-36,page-child,parent-pageid-8,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Analizy mikrobiologiczne

Badania mikrobiologiczne są niezbędnym narzędziem do kontroli oraz oceny bezpieczeństwa produktów żywnościowych. To właśnie aspekty mikrobiologiczne decydują o możliwościach przechowywania surowców oraz gotowych produktów.

Laboratorium UO – Technologia wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt do przeprowadzania badań mikrobiologicznych, które wykonują wysokiej klasy specjaliści z zakresu mikrobiologii.

Laboratorium UO – Technologia wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt do przeprowadzania badań mikrobiologicznych, obsługiwany przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu mikrobiologii.

Badania mikrobiologiczne wykonywane w laboratorium to m.in.:

W ŻYWNOŚCI 

BADANE OBIEKTY

BADANE CECHY I
METODY BADAWCZE

        METODYKA

owoce, warzywa i
grzyby, przetwory owocowe, warzywne, warzywno-mięsne, grzybowe, przyprawy,
mięso i produkty mięsne, wyroby garmażeryjne, żywność mrożona (owoce
i warzywa, mięso i produkty mięsne, wyroby garmażeryjne), zioła

Liczba
drobnoustrojów tlenowych

PN-EN ISO
4833-1:2013-12 (A)

Obecność Salmonella
spp.

PN-EN ISO
6579:2003 +AC:2014-11(A)

Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia
coli

PN-ISO
16649-2:2004 (A)

Obecność bakterii z grupy
coli

PN-ISO 4831:2007
(A)

Liczba drożdży i
pleśni

PN-ISO
21527-2:2009  (A)

owoce, warzywa i
grzyby, przetwory owocowe, warzywne, warzywno-mięsne, grzybowe, przyprawy,
mięso i produkty mięsne, wyroby garmażeryjne, żywność mrożona (owoce
i warzywa, mięso i produkty mięsne, wyroby garmażeryjne)

Obecność Listeria
monocytogenes

PN-EN ISO 11290-1:1999
+A1:2005 (A)

Liczba Listeria
monocytogenes

PN-EN ISO
11290-2:2000
+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007 (A)

Liczba bakterii z grupy
coli

PN-ISO 4832:2007
(A)

Obecność gronkowców
koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)

PN-EN ISO
6888-3:2004+AC:2005 (A)

 

Liczba gronkowców
koagulazo-dodatnich
w temp. 37   ̊C (Staphylococcus aureus i innych gatunków)

PN-EN ISO
6888-2:2001+A1:2004 (A)

Liczba drożdży i
pleśni

PN-ISO
21527-1:2009  (A)

Liczba bakterii
fermentacji mlekowej

PN-ISO
15214:2002 (A)

Liczba Clostridium
perfringens

PN-EN ISO
7937:2005 (A)

Liczba Enterobacteriaceae
w temp. 37   ̊C

PN-ISO
21528-2:2005 (A)

Obecność
przypuszczalnych Escherichia coli

PN-ISO 7251:2006
(A)

mięso i produkty
mięsne, wyroby garmażeryjne (mrożone produkty mięsne)

Obecność
beztlenowych bakterii przetrwalnikujących

PN-A-82055-12:1997
(A)

Obecność beztlenowych
bakterii przetrwalnikujących redukujących
siarczany (IV)

PN-A-82055-12:1997
(A)

owoce, warzywa, przetwory
owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, warzywno-mięsne, przyprawy, żywność
mrożona, zboża i przetwory zbożowe, wyroby garmażeryjne,

zioła

Liczba przypuszczalnych Bacillus
cereus

PN-EN ISO
7932:2005 (A)

owoce, warzywa i grzyby,
przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, warzywno-mięsne, grzybowe,
przyprawy, zboża i przetwory zbożowe, wyroby garmażeryjne bezmięsne

Liczba
enterokoków kałowych

PN-A-75052-13:1990
(A)

mięso i produkty
mięsne, wyroby garmażeryjne zawierające mięso

Liczba
enterokoków kałowych

PN-A-82055-7:1997
(A)

mięso i produkty mięsne

Liczba przypuszczalnych Pseudomonas
spp.

PN-EN ISO 13720:2010 (A)

Liczba bakterii
redukujących siarczany(IV) rosnących w warunkach beztlenowych

PN-ISO 15213:2005 (A)

BADANE OBIEKTY

BADANE CECHY I
METODY BADAWCZE

        METODYKA

mięso drobiowe

Obecność Campylobacter
spp.

 

PN-EN ISO
10272-1:2007+Ap1:2008 (A)

mięso i tusze drobiowe

obecność Salmonella
Enteritidis i Salmonella Typhimurium

 

PN-EN ISO
6579:2003+AC:2014-11 + schemat White’a-Kauffmanna-Le Minora (A)

owoce, warzywa i
grzyby, przetwory owocowe, warzywne, warzywno-mięsne, grzybowe, przyprawy,

zioła

Obecność beztlenowych
bakterii przetrwalnikujących mezofilnych

PN-A-75052-10:1990 (A)

konserwy owocowe, warzywne,
owocowo-warzywne,  warzywno-mięsne, grzybowe

Próba termostatowa

PN-A-75052-03:1990
(A)

Szczelność opakowań

PN-A-75052-02:1990
pkt. 2.2.4 (A)

Konserwy mięsne

Próba termostatowa

PN-A-82055-5:1994
(A)

Szczelność opakowań

PN-A-82055-4:1997
pkt. 2.4.3 (A)

wymazy z powierzchni
produkcyjnych i dłoni pracowników

Liczba drobnoustrojów
tlenowych

PN-EN ISO
4833-1:2013-12 (A)

Liczba Enterobacteriaceae w
temp. 37   ̊C

PN-ISO
21528-2:2005 (A)

Obecność Salmonella spp.

PN-EN ISO
6579:2003 +AC:2014-11(A)

Obecność
Listeria monocytogenes

PN-EN ISO
11290-1:1999 +A1:2005 (A)

wymazy z tusz

Obecność Salmonella
spp.

PN-EN ISO
6579:2003 +AC:2014-11 (A)

Liczba
drobnoustrojów tlenowych

PN-EN ISO
4833-1:2013-12 (A)

Liczba Enterobacteriaceae
w temp. 37   ̊C

PN-ISO
21528-2:2005 (A)

Pobieranie próbek wymazów z
tusz

PN-EN ISO 17604:2015-10 (A)

Woda przeznaczona do
spożycia przez ludzi

Ogólna liczba
drobnoustrojów w (22±2) °C

PN-EN ISO
6222:2004 (A)

Ogólna liczba
drobnoustrojów w (36±2) °C

PN-EN ISO
6222:2004 (A)

Obecność i liczba
Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12
(A)

Obecność i liczba bakterii
z grupy coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12
(A)

Obecność i liczba
enterokoków kałowych

PN-EN ISO
7899-2:2004 (A)

Obecność i liczba
Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989) (A)

Pobieranie próbek wody

PN-EN ISO 19458:2007 (A)

 

(A)metoda akredytowana

(NA)metoda nieakredytowana