UO-Technologia | Parametry fizykochemiczne
40
page-template-default,page,page-id-40,page-child,parent-pageid-8,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne

Znakowanie środków spożywczych podlega ścisłym regulacjom prawnym, zarówno na poziomie prawnym ustanowionym przez UE jak i Polskę ( Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą).

Etykiety jakimi opatrzona jest żywność muszą zawierać informację o składzie produktu, w zależności od jego rodzaju i przeznaczenia.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na znakowanie produktów żywnościowych Laboratorium UO ? Technologia przeprowadza następujące badania fizykochemiczne:

 BADANE
OBIEKTY

BADANE
CECHY I METODY BADAWCZE

METODYKA

 

Warzywa,
owoce,

Przetwory
owocowo warzywne,

Zboża,
przetwory zbożowe

 

 

 

Zawartość błonnika pokarmowego

AOAC 991.43:1994 (A)

 

Kwasowość ogólna

PN-A-79011-9:1998 ;pkt.2.3 (NA)

 

Zawartość cukrów, ekstraktu
bezcukrowego i sacharozy

PN-A-75101-07-1990  (A)

 

 

 

 

 

Owoce, warzywa,

Soki owocowe i warzywne

 

 

 

Wartość energetyczna – Tabela 1

Węglowodany (z obliczeń)

Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011   (A)

 

Popiół ogólny

PN- EN 1135:1999;pkt.2 (A)

 

Zawartość azotu Kjeldahla

Zawartość białka (z obliczeń)

PN-EN 12135:2001 (A)

 

Zawartość wody

PN-EN 12145:2001 (A)

 

Popiół nierozpuszczalny w 10% HCl

PN-A 79011-8:1998;pkt.3 (NA)

 

 

 

 

 

Przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne,
zboża i przetwory zbożowe

Wartość energetyczna – Tabela 1

Węglowodany (z obliczeń)

 

 

Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011   (A)

 

Popiół ogólny

PN- EN 1135:1999;pkt.2 (A)

 

Zawartość azotu Kjeldahla

Zawartość białka (z obliczeń)

PN-EN 12135:2001 (A)

AOAC 2001.11  (A)

 

Zawartość wody

PN-EN 12145:2001 (A)

PN-A-79011-3:1998;pkt.2.2.4 (A)

 

Zawartość tłuszczu

PN-A-79011-4:1998;pkt.2.2 (A)

 

 

 

 

 

Owoce,
warzywa,

soki
owocowe i warzywne, koncentraty spożywcze

Zawartość tłuszczu

PN-A-79011-4:1998;pkt.2.2 (A)

 

Owoce, warzywa

Przetwory
owocowo-warzywne

Zawartość azotanów i azotynów

PN-92/ A – 75112 (A)

 

Koncentraty
spożywcze, przetwory warzywne,
soki owocowe i warzywne

Zawartość cukrów

PN-A-79011-5:1998;pkt.2.2 (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADANE
OBIEKTY

BADANE
CECHY I METODY BADAWCZE

METODYKA

 

Soki owocowe
 i warzywne

 

 

 

Zawartość ekstraktu ogólnego

PN-EN 12143:2000 (A)

30

Kwasowość miareczkowa

PN-EN 12147:2000 (A)

 

Miąższ

PN-EN 12134-2001 (NA)

 

Chlorki

PN-EN 12133:2001 (NA)

 

pH

PN-EN 1132:1999 (A)

 

Gęstość

PN-EN
1131:1999 (NA)

 

 

 

 

 

Owoce, warzywa, przetwory owocowo-warzywne,
owocowe, warzywne

 

Kwasowość miareczkowa

PN-EN 12147:2000 (A)

 

Owoce, warzywa, przetwory owocowo-warzywne,
owocowe, warzywne, zboża i przetwory zbożowe, koncentraty spożywcze

Zawartość soli

PN-A-79011-7:1998  (A)

 

Koncentraty spożywcze

 

 

 

Zawartość wody

PN-A-79011-3:1998;pkt.2.2.4 (A)

 

Wartość energetyczna

Węglowodany

PN-A-79011-6:1998;pkt.3.3 (A)

 

 

 

 

Gleba

 

 

 

Zawartość azotu

PN-ISO 11261:2002 (NA)

 

pH

PN-ISO 10390:1997 (A)

 

 

 

 

Woda

pH

PN-EN ISO 10523:2002 (NA)

 

 

Tabela 2. Wartość odżywcza w warzywach,
owocach, sokach owocowo-warzywnych

L.p.

Zakres

Metodyka

1

Wartość energetyczna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z dnia 25.10.20111 (A)

2

Zawartość węglowodanów (z obliczeń)

Dz. U. 2007 Nr 137 poz. 967 z późn. zm. (A)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z dnia 25.10.20111 (A)

3

Zawartość wody

PN-EN 12145:2001 (A)

4

Zawartość popiołu całkowitego

PN-EN 1135:1999; pkt.2 (A)

5

Zawartość tłuszczu

PN-A-79011-4:1998 (A)

6

Skład kwasów tłuszczowych

PB-24/LCH
wyd. 3 z dnia 26.06.2014  (P : AB 462)

7

Zawartość białka (z obliczeń)

PN-EN 12135:2001 (A)

8

Zawartość cukrów

PN-A-79011-5:1998;
pkt. 2.2 (A)

PN-A-75101-07-1990
(A)

9

Zawartość soli

PN-A-79011-7:1998 (A)

10

Zawartość błonnika pokarmowego

AOAC 991.43:1994 (A)

 

(A)metoda akredytowana

(NA)metoda nieakredytowana
(P)  
 podzlecenie