UO-Technologia | Pozostałości środków ochrony roślin
38
page-template-default,page,page-id-38,page-child,parent-pageid-8,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Pozostałości środków ochrony roślin

Pestycydy to naturalne lub syntetyczne środki ochrony roślin stosowane głównie w rolnictwie do zwalczania szkodliwych i niepożądanych organizmów.

Z uwagi na toksyczność oraz trwałość środków ochrony roślin zachodzi potrzeba na stałe monitorowanie ich zawartości w produktach przeznaczonych do spożycia. Uszczegółowienie wymogów dotyczących pozostałości pestycydów w produktach spożywczych określa rozporządzenie nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/

EWG (Dz. U. L 70 z 16.3.2005, str. 1 z późn. zm.).

Powyższe rozporządzenie obejmuje ponad 1000 substancji czynnych oraz określa ich najwyższą dopuszczalną zawartość w poszczególnych produktach żywnościowych.

Laboratorium UO – Technologia posiada wykfalifikowany zespół oraz najnowocześniejszy sprzęt analityczny umożliwiający oznaczenie wszystkich substancji zawartych w rozporządzeniu.

Aktualna oferta:

 

BADANE
OBIEKTY

BADANE
CECHY I METODY BADAWCZE

METODYKA

Żywność
Produkty rolne
Części roślin

 

 

Lista 1 Pestycydy LC/MS/MS i
GC/MS/MS (383 pestycydy)

PN-EN 15662:2008 (A)

Lista 2 Pestycydy LC/MS/MS (308
pestycydów)

PN-EN 15662:2008 (A)

Lista 3 Pestycydy GC/MS/MS (271
pestycydów)

PN-EN 15662:2008 (A)

Lista 4 Pestycydy Maxi LC/MS/MS i
GC/MS/MS (476 pestycydów)

PN-EN 15662:2008 (A)

Lista 5 Pestycydy Maxi Plus
LC/MS/MS i GC/MS/MS (579 pestycydów)

PN-EN 15662:2008 (A)

Lista 6 Pestycydy Kwaśne LC/MS/MS
(25 pestycydów)

PN-EN 15662:2008 (A)

Lista 10 Ditiokarbaminiany (jako CS2)

PN-EN 12396-3:2002 (A)

Ethephon

PB-01 wydanie 2 z dn.22.04.2015r.(A)

Chlormequat, Mepiquat

PB-02 wydanie 2 z dn.26.08.2016r.(A)

Nicotine

PB-02 wydanie 2 z dn.26.08.2016r.(A)

Cyromazina

PB-02 wydanie 2 z dn.26.08.2016r.(A)

Melamina

PB-02 wydanie 2 z dn.26.08.2016r.(A)

 

Maleic hydrazide

PB-04 wydanie 2 z dn.12.08.2015r (A)

 

Chlorothalonil

PB-06 wydanie 1 z dn.05.01.2017r (A)

 

Fosetyl-Al

PB-07 wydanie 1 z dn.10.02.2017r.(A)

 

Bromki nieorganiczne

PB-07 wydanie 1 z dn.10.02.2017r.(A)

 

Chlorany, Nadchlorany

PB-07 wydanie 1 z dn.10.02.2017r.(A)

 

Glyphosate

PB-07 wydanie 1 z dn.10.02.2017r.(A)

Gleba

 

 

Lista 11 Pestycydy Gleba LC/MS/MS i
GC/MS/MS

PN-EN 15662:2008 (A)

Lista 12 Pestycydy Gleba GC/MS/MS

PN-EN 15662:2008 (A)

Lista 13 Pestycydy Gleba LC/MS/MS

PN-EN 15662:2008 (A)

Lista 14 Pestycydy Kwaśne Gleba
LC/MS/MS

PN-EN 15662:2008 (A)

 

 

Tytoń
Chmiel
Przyprawy
Zioła suszone
Herbata

Lista 15 Pestycydy LC/MS/MS i
GC/MS/MS

PN-EN 15662:2008 (A)

Mięso

Nabiał,

Ryby

Tłuszcz zwierzęcy

Lista 16 Pestycydy Chloroorganiczne GC/MS/MS

PB-05 wydanie 1 z dn. 18.05.2016 r.(A)

Lista 17 Pestycydy FosforoorganiczneGC/MS/MS

PB-05 wydanie 1 z dn. 18.05.2016 r.(A)

Preparat

Substancje aktywne

PB-03 wydanie3 z dn.02.02.2015r. (NA)

 

(A)metoda
akredytowana

(NA)metoda nieakredytowana