UO-Technologia | Badań biegłości a wynik analiz.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom rosnącego zapotrzebowania na bezpieczną i wysokiej, jakości żywność Laboratorium UO – Technologia zapewnia szeroki wachlarz usług w tym właśnie zakresie. Laboratorium UO - Technologia Sp. z o.o. wykonuje analizy fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne artykułów spożywczych, surowców do produkcji żywności, suplementów oraz wody pitnej.
Badania Laboratoryjne, Pestycydy , Owoce, warzywa
1028
post-template-default,single,single-post,postid-1028,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Badań biegłości a wynik analiz.

Badań biegłości a wynik analiz.

Opublikowane przez B0st0n w Aktualności

Badania biegłości (PT – Proficiency Testing) są to porównawcze badania międzylaboratoryjne określające zdolności laboratorium do przeprowadzania analiz lub wzorcowań. Uczestnictwo w badaniach biegłości jest jednym z podstawowych elementów wykazania kompetencji i powinno być odpowiednie do zakresu akredytacji danego laboratorium.

Podstawowym celem regularnego udziału w PT jest uzyskanie i systematyczne zwiększanie zaufania zarówno klientów do działalności laboratorium jak i wzajemnego zaufania wśród personelu i kierownictwa. Wyniki uczestnictwa w badaniach biegłości dają laboratorium okazję do poszukiwania obszarów potencjalnego doskonalenia (np. metody badawcze, personel czy wewnętrzne sterowanie jakości) jak również umożliwiają porównanie wyników badań uzyskiwanych przy wykorzystaniu nowych metod wdrażanych w laboratorium, ale i tych już stosowanych. Pozytywny wynik udziału laboratorium w PT daje gwarancję wszystkim zainteresowanym stronom „bezpiecznego” korzystania z wyników badań i obniża ryzyko popełnienia błędu do akceptowalnego minimum.

Laboratorium UO – Technologia od samego początku działalności bierze udział w wielu rozmaitych badaniach biegłości organizowanych przez najbardziej uznanych i sprawdzonych organizatorów takich jak m.in.: FAPAS, LGC Standards, Proof – ACS, Bipea. Do tej pory laboratorium przystąpiło do ok. 25 badań dotyczących analiz mikrobiologicznych, instrumentalnych oraz fizykochemicznych. Ponieważ UO – Technologia Laboratorium Grójec zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria jest laboratorium urzędowym ds. żywności ekologicznej bierze również udziału w najbardziej renomowanym Europejskim Badaniu Biegłości (EUPT) organizowanym przez Europejskie Laboratoria Referancyjne (EURL). W ostatnim czasie nasze laboratorium przystąpiło do w/w badania (EUPT-SRM10) osiągając bardzo dobre wyniki potwierdzające najwyższą jakość przeprowadzanych analiz i świadczące o wysokich kompetencjach zespołu UO-Technologia.

Nasze laboratorium ma bardzo solidne podstawy, aby z pełną odpowiedzialnością i gwarancją rzetelności wydawanych wyników oferować badania parametrów fizykochemicznych, badania pozostałości środków ochrony roślin czy badania mikrobiologiczne nie tylko producentom i dystrybutorom owoców i warzyw, ale także eksporterom czy przedstawicielom przemysłu spożywczego.

aut. Łukasz Wypych

30 Lip 2015