UO-Technologia | Zagrożenia płynące z stosowania pestycydów
Wychodząc naprzeciw wymaganiom rosnącego zapotrzebowania na bezpieczną i wysokiej, jakości żywność Laboratorium UO – Technologia zapewnia szeroki wachlarz usług w tym właśnie zakresie. Laboratorium UO - Technologia Sp. z o.o. wykonuje analizy fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne artykułów spożywczych, surowców do produkcji żywności, suplementów oraz wody pitnej
Pestycydy, owoce, warzywa, Ethephon, etefon, badania, Laboratorium, techniki oznaczania, pozostałości środków ochrony roślin, badania oprysków, badania owoców i warzyw, toksyczność , jabłka, badanie jabłek
872
post-template-default,single,single-post,postid-872,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Zagrożenia płynące z stosowania pestycydów

Zagrożenia płynące z stosowania pestycydów

Opublikowane przez B0st0n w Aktualności, Uncategorized

Na świecie produkcja pestycydów osiąga kilkaset tysięcy ton rocznie. Czołową pozycję w ich zastosowaniu zajmują Stany Zjednoczone. W Afryce natomiast często stosuje się substancje zabronione takie jak np. DDT (do walki z malarią). Związek ten cechuje się szczególnie dużą trwałością, a jego opary przedostają się do warstw atmosfery, przemieszczają się wraz z chmurami i spadają w postaci deszczu na inne obszary zatruwając i kumulując się w żywych organizmach.

Należy zauważyć, że po rozpyleniu nad polami uprawnymi pestycydy przedostają się do gleb, rowów, wód gruntowych, a dalej drogą naturalnego łańcucha pokarmowego do coraz to innych organizmów. Jak już wiadomo pestycydy wykazują silne działaniem kancero- i mutagenne. Są to bardzo toksyczne substancje a często po dostaniu się do środowiska reagują z innymi środkami chemicznymi przez co stają się jeszcze bardziej niebezpieczne. Stają się częścią łańcucha pokarmowego i kumulują w tkankach organizmów. Ostateczne ich stężenie w tkankach zwierzęcych może być nawet kilka milionów razy większe niż początkowe ich stężenia w wodzie lub roślinach.

Szczególnie narażone na działanie pestycydów są owady odżywiające się nektarem i pyłkiem kwiatów np. pszczoły. Pszczoły gromadzą pokarm w plastrach i wykorzystują go przez całą zimę. Substancje czynne ulegają bioakumulacji w tkankach a wiele metabolitów może powodować śmiertelność lub podtrucie tych stworzeń. Zjawisko to nie jest obojętne również dla człowieka, ponieważ szkodliwość metabolitów może ujawniać się po spożyciu np miodu. Należy zwrócić uwagę, że skutki spożycia pestycydów mogą być zauważalne dopiero w odległym czasie.

Pszczoły ze względu na zdolności adaptacyjne mogą przeżyć zetknięcie się z pestycydami. W momencie spożycia substancje te mogą powodować zatrucia żołądkowe u tych owadów, a w skrajnych przypadkach gdy preparat jest silnie toksyczny nawet śmierć. Nie tylko spożycie jest groźne dla pszczół, ale także działanie kontaktowe (zetknięcie ze skażoną powierzchnią). Po wniknięciu do organizmu uszkadzają system nerwowy i powodują śmierć. Niektóre środki ochrony roślin charakteryzują się dużą prężnością par i dostają się z powietrzem do organizmu pszczół powodując ich zgon. Objawy zatrucia mogą być różne: od uszkodzenia nóg i skrzydeł po utratę orientacji w terenie.

Najczęściej używanym parametrem do oceny siły toksyczności danego preparatu jest wartość LD50. Jest to dawka substancji powodująca w ciągu 24 godzin śmierć połowy osobników. W przypadku środków toksycznych i silnie trujących wartość LD50 na jednego owada przy działaniu kontaktowym może wynieść mniej niż 0,6μg a po spożyciu 15μg. Nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin może być przyczyną zaniku pszczół.

aut. Agnieszka Borowiec

09 maja 2015